Wireframes

Wireframes

De basis van een goede website ligt niet bij de bouw ervan, maar zelfs daarvoor. Een wireframe is een belangrijk onderdeel van elke website en focust zich op de structuur, layout, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en navigatie van een website. Er wordt geen aandacht besteed aan kleuren, teksten, afbeeldingen en uiterlijk.

Wat is een wireframe?

Een wireframe vormt de basis van een website en wordt vooral gebruikt als planning voor een toekomstige website. Een wireframe zorgt ervoor dat zowel een webdeveloper als webdesigner begrijpt wat de bedoeling is en het zorgt er dan ook voor dat zowel het bouwproces als het afwerkingproces efficiënter doorlopen kunnen worden.
Kort gezegd is een wireframe een schematische bouwtekening van de structuur van een website. Het illustreert op eenvoudige, vaak kleurloze wijze de opbouw van pagina’s en daarmee ook de layout ervan. Het vormt daardoor de ‘blauwdruk’ van een website. Het ontwikkelen van een wireframe werkt kostenbesparend, omdat de website pas gebouwd wordt wanneer u als klant het met onze webdesigners en webdevelopers eens bent. Pas na het ontwikkelen van een wireframe wordt gekeken naar een kleurenpallet, teksten en afbeeldingen.

 

Waarom een wireframe gebruiken?

Een wireframe dwingt zowel de opdrachtgever als ontwikkelaar om strategisch na te denken over een website. Door na te denken over hoe de doelgroep de website dient te zien, wat de doelen van de website zijn (informatievoorziening, webshop) en welke producten en diensten er worden aangeboden, kunnen deze doelen omgezet worden naar pagina’s met content. Door een kleurloos wireframe wordt alle aandacht gevestigd op de structuur, navigatie en gebruiksvriendelijkheid van een website.
Tevens biedt het ontwikkelen van een wireframe veel mogelijkheden om te brainstormen. Onze webdesigners en webdevelopers gaan graag met u om tafel zitten. Niet alleen om u beter te leren kennen, maar ook om alle doelen en wensen te bespreken, waarna uw wensen met onze kennis, expertise en creativiteit resulteren in een ontwerp dat binnen no time omgebouwd kan worden tot daadwerkelijke, functionele website. Een wireframe biedt de mogelijkheid voor onze ontwerpers om wijzigingen snel door te voeren en layouts te testen zonder dat dit veel tijd kost.