Mailserver

Een mailserver is een computer die het versturen en/of het ontvangen van e-mail regelt.

Er zijn twee soorten mailservers. Er is een server die de e-mail verstuurt (SMTP-server) en er is een server die mail ontvangt (POP-server).