HTML

Hyper Text Markup Language is de vertaling van HTML. HTML is een opmaaktaal die gebruikt wordt op het WWW (World Wide Web) en die door uw browser vertaald wordt naar een samenhangend beeld. HTML is geen programmeertaal en geen scripttaal, het is tamelijk statisch. Om HTML iets meer animatie te geven werd DHTML bedacht. DHTML is een combinatie van HTML, stylesheets en scripts. Nadeel is dat er nooit echt afspraken gemaakt zijn om dezelfde effecten te bereiken in alle browsers die er zijn. Om toch mogelijkheden te kunnen bieden op het gebied van beweging en interactie zijn er vervolgens diverse scripttalen ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn javascript, CGI, VBScript en voorbeelden van meer programmeertalen voor internet gebruik zijn PHP en Perl. Geheel eigen is Flash.