FTP

FTP staat voor File Transfer Protocol. Met FTP kunt u bestanden versturen van de ene computer naar de andere. In de praktijk zult u FTP het meest gebruiken om uw websites (of delen daarvan) te versturen naar de webserver.