Online strategie

Sterke merken bouwen, dat is onze kracht. Een belangrijke stap in de richting van het beste resultaat, ligt binnen de online marketing strategie. Bij MediaMere ontwerpen wij een doelgerichte strategie. Perfect passend en op maat gemaakt voor uw bedrijf of merk.

Vertaling naar online strategie

Uw huidige bedrijfsstrategie vormt het uitgangspunt voor de online strategie. Bekijk het als een soort basis dat ten grondstag ligt aan de corporate identity. Tegelijkertijd kijken wij naar de verwachte ontwikkelingen op de markt. Hoe kan hierop worden ingespeeld? Door hierover na te denken kan uw bedrijf of merk weer koploper worden in de markt. Op basis hiervan kan de vertaalslag gemaakt worden naar de online strategie.

Door de online strategie zal u beter begrijpen waar in de funnel de doelgroep zich bevindt en welke toegepaste middelen hierop aansluiten. Op basis van deze informatie worden online doelstellingen geformuleerd. Wat is voor uw merk noodzakelijk? Het vergroten van naamsbekendheid of het verhogen van de online verkopen?

Oriënterend gesprek

Om een duidelijk beeld van het doel van een merk of bedrijf te krijgen, beginnen wij altijd met een ontmoetingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt MediaMere kennis met uw merk, worden ideeën van beide kanten gedeeld en wordt er gebrainstormd over een doeltreffende online strategie.

Na afloop van dit gesprek, begint een stukje deskwerk van onze kant. De marketing-toppers van MediaMere beginnen met het ontwerpen van een perfect geconvenieerde online strategie. Wie zijn uw klanten, in welke regio opereert u en hoe onderscheidt het merk zich online? Antwoorden op deze vragen staan hierbij centraal, omdat de online doelstellingen daaruit gevormd worden. De acties die uitgevoerd moeten worden om de doelstellingen te halen, zijn ook wel het hoofdbestanddeel.

Doelgroep

Hoe breng ik mijn boodschap effectief over op de doelgroep? Deze vraag is het begin bij het bouwen van een juiste strategie. Door big data te analyseren en het zoekgedrag van gebruikers in kaart te brengen, zijn wij in staat kansen, trends en ontwikkelingen te voorspellen en in te schatten. Hierdoor kan precies worden berekend of een strategie, een bedrijf of merk de kans heeft tot de markt toe te treden.

Wat doen wij voor u?

  • Zichtbaarheid in Google
  • Online boodschap effectief verspreiden
  • Online conversatie met de klant