WCAG

WCAG is een afkorting voor Web Content Accessibility Guidelines. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op vier principes en die principes zijn weer onderverdeeld in 13 richtlijnen. De vier principes hebben we hieronder voor jullie op een rijtje gezet:

 1. Waarneembaar
 2. Bedienbaar
 3. Begrijpelijk
 4. Robuust

Elk van deze richtlijnen is voorzien van toetsbare eisen. Deze toetsbare eisen worden verdeeld in drie conformiteitsniveaus. De drie conformiteitsniveaus zijn A, AA en AAA. Op basis van de impact die de verschillende niveaus hebben op het ontwerp of de visuele presentatie van de pagina worden de niveaus ingedeeld. Het W3C benadrukt de noodzaak om te blijven nadenken over de verschillende manieren waarop mensen met webcontent omgaan. Dat doen ze door de focus te leggen op de principes en niet op de technologie. Mensen kunnen bijvoorbeeld een toetsenbord gebruiken in plaats van een muis of hun standaard browserinstellingen veranderen om de content leesbaarder te maken.

Om je website toegankelijker te maken, kun je dus gebruikmaken van de vier principes. Hieronder leggen we uit hoe je dat doet bij de vier verschillende principes.

Waarneembaar:

Om te voldoen aan het eerste principe moet je ervoor zorgen dat mensen de website kunnen ervaren en gebruiken met de zintuigen die voor hen beschikbaar zijn. Hieronder geven we een paar voorbeelden hoe je daarvoor kunt zorgen:

 • Zorg ervoor dat de content niet alleen voor jou logisch is gestructureerd, maar ook voor de mensen die de website gaan gebruiken.
 • Geef videocontent ondertiteling.
 • Geef tekst alternatieven voor niet-tekstuele content.
 • Zorg ervoor dat elke functie kan worden gebruikt wanneer de standaard tekstgrootte wordt verdubbeld.

Bedienbaar:

Om te voldoen aan het tweede principe moet je ervoor zorgen dat mensen content op de website kunnen vinden en gebruiken, ongeacht de manier waarop ze er gebruik van maken. Hieronder geven we een paar voorbeelden hoe je daarvoor kunt zorgen:

 • Toon de toetsenbordfocus.
 • Gebruik geen knipperende inhoud.
 • Zorg ervoor dat je gebruik maakt van beschrijvende links, zodat het duidelijk is waar de links naartoe leiden.
 • Gebruik beschrijvende titels voor pagina’s en vensters, zodat het duidelijk is waar een pagina of venster je naartoe leidt.

Begrijpelijk:

Om te voldoen aan het derde principe moet je ervoor zorgen dat mensen en software de content kunnen begrijpen en snappen waar de website over gaat en hoe de website werkt. Hieronder geven we een paar voorbeelden hoe je daarvoor kunt zorgen:

 • Maak de tekst leesbaar en begrijpelijk.
 • Zorg ervoor dat het makkelijk is om een foutieve invoer in formulieren te herkennen.
 • Zorg ervoor dat alle formuliervelden zichtbare en betekenisvolle labels hebben.
 • Geef software de mogelijkheid om de taal van de pagina te bepalen.

Robuust:

Om te voldoen aan het vierde en laatste principe moet je ervoor zorgen dat de content betrouwbaar kan worden geïnterpreteerd door een breed scala van user agents. Hieronder geven we een paar voorbeelden hoe je daarvoor kunt zorgen:

 • Zorg ervoor dat je maximale compatibiliteit met huidige en toekomstige browsers en andere hulpprogramma’s hebt.
 • Maak gebruik van foutloze codes.
 • Zorg ervoor dat hulp technologieën begrijpen waar elke functie voor dient en in welke staat deze zich bevindt.