Waarschuwing: spookfacturen van NL Domein Host in omloop

In juli 2014 besteedde wij ook al aandacht aan de spookfacturen van NL Domein Host, maar bij MediaMere komen opnieuw veel meldingen binnen via klanten over de nepfacturen. Bij het lezen van de kleine lettertjes op de zogenaamde factuur wordt duidelijk dat het gaat om een aanbieding en geen factuur. Ons advies is om uw administratie hierop te attenderen!

Wat moet ik doen als ik een factuur ontvang van NL Domein Host?
Wanneer u een factuur heeft ontvangen van NL Domein Host, dan moet u deze vooral niet betalen. Als u wel betaald, dan zit u vast een contract. U hoeft deze factuur niet te betalen, omdat u namelijk niet vast zit aan de betalingsverplichting aan deze organisatie.

In de kleine letters onderaan de factuur staat namelijk de volgende tekst: ‘Let op. Dit is een aanbieding en geen factuur, betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging’. Kortom als u wel betaalt, dan zit u vast aan een contract.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.