Telemarketing

Telemarketing is een vorm van direct marketing die veel wordt toegepast. We moeten daarbij wel vaststellen dat deze vorm bij de consument minder populair is en veelal als irritant wordt ervaren. Wanneer je tijdens het eten wordt gebeld door alweer een aanbieder van energie of door een of andere provider, dan kan dat al snel als ongewenst worden ervaren. Dat is jammer, want op zich is telemarketing een uitstekend communicatiemiddel. Je kunt direct met de klant of de potentiële klant in contact komen en het benadert nog het meest de persoonlijke verkoop. Bij telemarketing moeten we onderscheid maken tussen inbound en outbound bellen.

Inbound en outbound
Inbound telemarketing betreft de binnenkomende telefoongesprekken. De klant neemt daarbij het initiatief om te bellen. Er wordt dan bijvoorbeeld naar een callcenter gebeld omdat men een vraag, een klacht of een probleem heeft.
Bij outbound telemarketing neemt het bedrijf het initiatief om een klant of een potentiële klant te bellen. Deze laatste vorm is uiteraard de vorm die veelal als irritant wordt gezien. Om deze irritaties te beperken is er een code opgesteld, die ervoor moet zorgen dat de overlast wordt beperkt.

Telemarketing is dus een goede vorm van marketing, maar moet je wel oppassen hoe je het gebruikt. Je zou inbound telemarketing kunnen gebruiken voor als klanten klachten of problemen hebben. Dan kunnen de klanten toch bellen maar wordt er geen irritatie opgewekt omdat jij ze steeds belt. Alsnog zou je eventueel gebruik kunnen maken van outbound telemarketing. Zorg voor een contactenlijst, zodat je (potentiële)klanten niet dubbel belt.