Programmeren invoeren op scholen

Neelie kroes heeft het Codepact gelanceerd, waarmee kinderen onderwijs krijgen in programmeren. Zij vindt dat dit op alle Nederlandse scholen ingevoerd moet worden.

Er is een tekort aan programmeurs, start-ups bijvoorbeeld hebben onvoldoende juist personeel. In veel andere landen heeft coderen al een vaste plek in het onderwijs, Nederland kan hierbij niet achterblijven natuurlijk. Door middel van bepaalde acties zullen de digitale vaardigheden van kinderen beter worden. Het plan is om leerlingen van groep 8 van de basisschool en van het eerste jaar op het voortgezet onderwijs de mogelijkheid te geven om te leren programmeren. Logisch en gestructureerd denken is ook een streven, en tot slot begrijpen hoe technologie werkt.