Op de hoogte zijn van ongevallen via navigatiesysteem

Rijkswaterstaat is bezig met een proef op snelwegen in de omgeving van Flevoland. Ze bekijken of het mogelijk is dat weginspecteurs automobilisten kunnen waarschuwen voor ongelukken via het navigatiesysteem.

Dit zou de veiligheid van zowel de inspecteurs als van de weggebruikers vergoten.

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn te herkennen aan de gele pick-ups. Hun voertuigen worden vaak aangereden en de maatregel zal de weggebruikers alerter maken voor afzettingen. Als de inspecteurs bezig zijn met het beveiligen van een ongeval, verzenden ze locatiegegevens naar het Flister-platform door een druk op een knop. Zo krijgen navigatiesystemen en verkeers-apps met een abonnement verkeersinformatie geleverd. Via de radio is het ook mogelijk. 

Het gaat vooral om de veiligheid tijdens de daluren, ’s nachts bijvoorbeeld zijn weggebruikers minder attent op obstakels op de weg. Het drie maanden durende experiment zal eerst op delen van de A1, A6, A27, N50 en A28. Hierna zal bekeken worden of het systeem daadwerkelijk ingevoerd gaat worden in de rest van het land.