Meer bijziendheid door beeldschermgebruik

In Europa zijn steeds meer mensen bijziend. Een onderzoek van King’s Collega Londen toont aan dat dit deels veroorzaakt wordt door de toenemende tijd die er achter de computer en tablet wordt doorgebracht.

Bijziendheid houdt in dat je voorwerpen ver weg niet scherp kunt zien en voorwerpen dichtbij wel. Een kwart van alle Europeanen kampt met bijziendheid. Bij jongere mensen tussen de 25 en 29 jaar is dit bijna twee keer zoveel, maar liefst 47 procent. In het onderzoek zijn 15 Europese studies geanalyseerd waarbij 60.000 mensen zijn geobserveerd. Er zou ook een sterke link zijn tussen bijziendheid en het onderwijsniveau. Mensen met een hoger opleidingsniveau zijn vaker bijziend als bij een lagere opleiding. Dit zou volgens de onderzoekers liggen aan de tijd die besteed wordt aan studeren met computers en minder tijd die wordt doorgebracht buiten de deur.