Integratie van efficiënte Cloud oplossingen in het onderwijs

Het is één van die ontwikkelingen waar steeds meer mensen mee te maken krijgen, maar waar eigenlijk nog te weinig informatie over beschikbaar is: Cloud Computing. Leerlingen worden dagelijks geconfronteerd met Cloud, maar leraren en onderwijsinstellingen zijn er vaak niet goed genoeg van op de hoogte. En dat terwijl het zo gemakkelijk kan zijn om applicaties te realiseren.

Allereerst is het misschien handig om even in het kort uit te leggen wat dit fenomeen nou precies inhoudt. Cloud computing is een ict-ontwikkeling, die het mogelijk maakt om de gegevens van leerlingen, docenten en onderwijsinstellingen via het internet beschikbaar te maken. Er zijn kant-en-klare applicaties en er zijn mogelijkheden om zelf applicaties te maken. Mensen in het onderwijs maken bewust en onbewust al gebruik van Cloud en, zoals dit voor de meeste (ict-)ontwikkelingen geldt, heeft ook deze voor- en nadelen.

Het is helaas vaak door de technische omgeving niet mogelijk om aan het gereedschap te komen dat Cloud-oplossingen kan realiseren. Daarom wordt er vaak gekozen voor publieke applicaties als Dropbox of Google Apps. Alleen zijn deze minder makkelijk beheersbaar door de onderwijsinstellingen. Maar er is hoop: doordat de meeste onderwijsomgevingen draaien op Windows, kan dit door het gebruik van nieuwe technologieën opgelost worden.

Een voordeel van het gebruik maken van Cloud Computing, is dat onderwijsinstellingen op deze manier minder tijd kwijt zijn aan de technische kant van het verhaal en zich beter kunnen richten op de inhoud ervan. Qua techniek hoeven zij zich alleen zorgen te maken over een werkende, goed beveiligde internetverbinding. Hiernaast groeit het aanbod heel snel en vormen de onderwijsinstellingen samen een ‘koopkrachtige vorm’, waardoor er goed(koop) diensten voor kunnen worden ontwikkeld.

Met Cloud Computing is er een nieuwe hype geboren en de markt is er zichtbaar in geïnteresseerd. Voor onderwijsinstellingen, leraren en leerlingen is het een goede oplossing voor het delen van informatie. Het zou een goed idee zijn als deze zich wat meer zouden verdiepen in dit nieuwe verschijnsel en er uiteindelijk voor zouden kiezen het in gebruik te nemen. Belangrijk is natuurlijk wel dat er goed wordt gekeken naar de veiligheid: de informatie moet met de juiste personen gedeeld worden en niet publiek worden. Als de privacy goed in acht wordt genomen, zal blijken dat Cloud Computing meer voordelen kent dan nadelen.