Het verschil tussen verkopersmarkt en kopersmarkt

Verkopersmarkt
De economie draait om vraag en aanbod. Wanneer er veel vraag is naar een product, dan staan de verkopers sterk. Tot aan de recessie, die in 1929 ontstond, was de vraag naar producten over het algemeen groter dan het aanbod. De bedrijven konden nauwelijks voldoende produceren om aan de vraag te kunnen voldoen. Om toch te kunnen leveren, werd er steeds meer gemechaniseerd en later ook geautomatiseerd. In de periode tot de recessie stonden de aanbieders van producten sterk. De vraag was groter dan het aanbod en dat is voor de aanbieders een gunstige positie.

In de jaren voorafgaand aan de laatste recessie, die in 2008 begon, was er ook sprake van een dergelijke situatie. De economie bloeide en de vraag was groot. Zo’n situatie wordt een verkopersmarkt genoemd. In een verkopersmarkt ligt de macht als het ware bij de verkopers. Zij kunnen de prijs bepalen en wat ze produceren wordt verkocht.

Kopersmarkt
In tijden van recessie, zoals na 2008, worden de rollen omgedraaid. De vraag neemt af en de aanbieders verliezen daardoor hun machtspositie. Ze zijn als het ware blij met iedere koper en dat geeft de koper meer macht. De situatie verandert van een verkopersmarkt in een kopersmarkt. Dat betekent onder andere dat aanbieders meer moeite moeten doen om hun producten aan de man te brengen. Ze moeten meer initiatieven tonen en inventief worden. Om toch voldoende producten af te kunnen zetten, gaan bedrijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Ze proberen zich meer te onderscheiden of ze gaan op zoek naar nieuwe markten of nieuwe distributiemogelijkheden. Hun machines blijven draaien en de geproduceerde producten moeten worden verkochten. Marketing en promotie zijn in deze fase ook van groot belang. Producten en diensten moeten meer dan ooit op de wensen en behoeften van de afnemers worden afgestemd. Tegelijkertijd probeert men natuurlijk ook minder kosten te maken, bijvoorbeeld door productieprocessen verder te automatiseren, waardoor hoge loonkosten beperkt worden.

Het verschil
Het belangrijkste verschil tussen een verkopersmarkt en kopersmarkt is dat bij een verkopersmarkt de verkoper aan de macht zit en bij een kopersmarkt zitten de kopers aan de macht. Dit betekent dat de machtspositie steeds kan veranderen en dat je vooral als verkoper hier goed moet inspelen.

Zorg er dus voor dat je goed let op hoe de markt verandert in de loop van de tijd, zodat als de markt verandert je hier snel op kan inspelen.