De Randstad is klaar voor technologische innovatie

Uit onderzoek van ING is gebleken dat de Randstad klaar is voor technologische innovatie. Als we kijken in welke mate Nederland klaar is voor technologische verandering, dan lijken vooral de Randstad provincies over voldoende aanpassingsvermogen te beschikken.

De economie krijgt hier te maken met verdere digitalisering in de vorm van Internet of Things, Big data en computing power. Voor de Randstad als geheel zal de invloed van andere technologieën geringer zijn. Tegelijkertijd is het aanpassingsvermogen sterk, waardoor deze provincies in staat worden geacht de kansen van nieuwe technologie te kunnen grijpen. Lees meer over de technologische innovatie in het rapport van ING: https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_innovatie-index-oktober%202015_tcm162-91121.pdf