5 handige en waardevolle tips om boze klanten te verhelpen

Het is nooit fijn als onderneming een klacht of zelfs meerdere klachten op social media te ontvangen. Is het beter om deze klacht te negeren of toch reageren? Iedereen heeft ze wel eens gezien, de klachten bij bedrijven, waar de bedrijven soms op een hilarische manier op reageren. Met deze 5 tips blijft het bedrijf stevig op zijn voeten staan.

Het is komt wel eens voor, het stroom valt uit. Het social media staat binnen enkele seconde vol, waarbij er met klachten richting energiebedrijven worden gegooid. Als bedrijf is dit moeilijk om al deze klanten te ontvangen.

De relatie tussen bedrijf en klant is erg belangrijk. Zeker het opbouwen ervan, maar ook het behouden van deze relatie. Social media is een goed platform om klachten te ontvangen, zolang het maar op een goede manier gebeurd.

1. Snelle reactie

Het is belangrijk als bedrijf, dat er direct gereageerd wordt op de klacht. Klanten vinden het fijn om een snelle service te ontvangen. Het bedrijf zal direct zijn excuses moeten aanbieden. Geen actie ondernemen wekt de indruk bij de klanten dat het niet uitmaakt wat de klanten denken. De boosheid van de klanten zal groeien en zal uiteindelijk leiden tot een nog ergere situatie.

2. Vertrouwen terugwinnen

Een zo overdreven mogelijke reactie is vaak het slimste. Het gaat allemaal om het vertrouwen terugwinnen van de klant die de klacht indienden. De klanten moeten blijven geloven en vertrouwen in het bedrijf.

3. Toon inlevingsvermogen

Bij het schrijven van de reactie op de klacht, moet het bedrijf zich volledig inleven bij de klant. Begrijp waar de klant zo boos om is en bied een excuus aan. Het kan soms beter zijn om een persoonlijk bericht te sturen naar de boze klant, zodat niet het hele sociale platform achter de conversatie komt.

4. Verwijder de boze klacht

Nadat alle vertrouwen is teruggewonnen en de excuses zijn aangeboden. Kan het bedrijf ervoor kiezen, om te vragen aan de boze klant, om de klacht te verwijderen. Een boze klacht kan de reputatie van het bedrijf beschadigen of het kan nog verder oplopen met alleen maar meer klachten. 

5. Bouw een gemeenschap

Het ideale is, als de boze klanten zijn verholpen, dat deze klanten zich verbonden gaan voelen met het bedrijf. Dit is ideaal, omdat deze klanten gaan reageren op de boze klanten. Zo worden problemen verholpen, zonder dat het bedrijf iets hoeft te doen.

MediaMere geeft deze tips, voor als er boze klanten zijn. MediaMere hoopt natuurlijk dat er geen boze klanten ter sprake komen, maar als dit wel het geval is, gebruik dan de tips van MediaMere om deze te verhelpen. Wij helpen graag!