2018, de digitale wereld veroorzaakt maatschappelijke spanningen maar ook hoopvolle kansen

2017 was een jaar waarin de digitale wereld flink werd opgeschud. Terwijl de Bitcoin-bubble de aandacht trok, schoten de investeringen in blockchain-powered initiatieven door het plafond. Kunstmatige intelligentie wordt steeds toegankelijker en onze telefoons worden opgewaardeerd tot “augmented reality devices”. Maar aan het succes zit ook een keerzijde. De digitale wereld kan met zijn grove schendingen van privacy en met haar kunstmatige intelligentie ook een bedreiging vormen voor ons voortbestaan. Hoe positief de digitale wereld zich ook ontwikkelt, het gaat niet alleen over rozengeur en maneschijn. In dit artikel zullen we het hebben over welke trends we kunnen verwachten van de digitale wereld in 2018.

Menselijke ethiek en kunstmatige intelligentie

In de toekomst zullen algoritmes ons dagelijks leven steeds meer beïnvloeden. Bijvoorbeeld ons wereldbeeld, politiek beleid, gezondheidszorg en onderwijs. Algoritme is geschreven door een programmeur en weegt eigenlijk kansen tegen elkaar af om tot een bepaald doel te komen. De meeste algoritmes worden ontwikkeld door private bedrijven. En dan komen we eigenlijk tot twee constateringen: de bedrijven hebben geld en dus toegang tot talent maar de bedrijven hebben ook eigenbelang. Voor de samenleving is het natuurlijk belangrijk om te weten dat het eigen belang niet strijdig is met het algemeen belang. In 2018 zal men hiervan steeds meer bewust worden en zal er behoefte zijn naar een controlerende toezichthouder.

Brand design gaat verder dan een pixel.

Terwijl het strategische belang van branding om je als merk te onderscheiden alleen maar groter wordt, hebben designers steeds minder visuele middelen tot hun beschikking. Designers zullen steeds meer moeten doen via micro-interacties, kleine animaties, alleen geluid of zelfs de lichtgloed op een slimme assistent.

In 2018 zal er steeds meer ontworpen worden vanuit de waarden van een merk. Branding wordt een integraal onderdeel van achterliggende keuzes. Tot aan de bedrijfscultuur en de maatschappelijke keuzes die een merk maakt aan toe.

Verwachtingen van klanten nemen steeds meer toe

De concurrentie is moordend en nieuwe technologieën dienen zich in moordend tempo aan. Maar hoe zorg je nu als organisatie dat je in een hectische digitale wereld constant de nieuwste technologieën bezit die de markt op elk moment van je vraagt?

Dit alles vraagt om digitale expertise. Snel en impactvol kunnen beschikken over deze expertise is een strategische noodzaak. Daarom zullen bedrijven in 2018 steeds meer gebruik gaan maken van hybride teams. “inhouse” teams die deels bestaan uit vaste, eigen mensen en ten dele uit “insourced”expertise die op projectbasis zorgen voor exact de juiste mix aan skills en ervaring.